Hírek, információk

Értesítés

2016.06.30.

ÉRTESÍTÉS


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal a Köztisztviselők Napja alkalmából 2016. július 01. napján, pénteken zárva tart. A legközelebbi ügyfélfogadási időpont 2016. július 04-én, hétfőn lesz.

 

 

dr. Kormányos László
jegyző

» Tovább

helyiség bérbe adása - Kossuth tér 24.

2016.06.23.

Pályázati kiírás
helyiség bérbeadására

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bérbeadásra meghirdeti a Medgyesegyháza, Kossuth tér 24. szám alatti 119/1 hrsz.-ú épületben található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 60 m2 alapterületű üzlethelyiségét hasznosításra.

A pályázó ajánlatának tartalmaznia kell:

 • a pályázó megnevezését,
 • a folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését,
 • bérleti díjként vállalt nettó összeget,
 • bérleti jogviszony tervezett időtartamát,
 • a tevékenység során foglalkoztatottak számát
 • az alábbi bérbeadói feltételek elfogadását:

Bérbeadó feltételei:

 • A 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó szabályainak betartása
 • A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás nélkül felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának kötelezettsége.
 • Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem folytathat.
 • A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő.
 • A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni a bérbe adó részére.
 • A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től egyoldalúan módosíthatja. Ennek mértéke a hivatalosan közzétett várható infláció mértéke.
 • A legalacsonyabb bruttó bérleti díj 35 000,- Ft/hó

A pályázatokat zárt borítékban Medgyesegyháza Város polgármesterének címezve,

"Bérleti pályázat Kossuth tér 24."
megjelöléssel, 2016. július 22. 16.00 óráig

lehet benyújtani a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán.

 

Postai úton megküldött pályázatok is csak a fenti időpontig beérkezve kerülnek elbírálásra! A pályázatok bontása 2016. július 25. 16.00 órakor történik.

A pályázatok elbírálása a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésén történik meg.
Az elbírálás során - azonos ajánlatok esetén - előnyben részesülnek azok a pályázók, akik több helyi munkanélküli foglalkoztatását vállalják.

Pályáztató fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok számától függetlenül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a hasznosítási célt, vagy a pályázó által megjelölt díjat nem tartja elfogadhatónak.

Az ingatlanrész megtekinthető munkaidőben, a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal munkatársával, Balla László műszaki ügyintézővel egyeztetetett időpontban (+3668/440-074 113-as mellék).

 

 Polgármesteri Hivatal

» Tovább

helyiség bérbe adása - Kossuth tér 22.

2016.06.23.

Pályázati kiírás
helyiség bérbeadására

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bérbeadásra meghirdeti a Medgyesegyháza, Kossuth tér 22. szám alatti 116 hrsz.-ú épületben található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 17 m2 alapterületű üzlethelyiségét hasznosításra.

A pályázó ajánlatának tartalmaznia kell:

 • a pályázó megnevezését,
 • a folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését,
 • bérleti díjként vállalt nettó összeget,
 • bérleti jogviszony tervezett időtartamát,
 • a tevékenység során foglalkoztatottak számát
 • az alábbi bérbeadói feltételek elfogadását:

Bérbeadó feltételei:

 • A 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó szabályainak betartása
 • A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás nélkül felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának kötelezettsége.
 • Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem folytathat.
 • A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő.
 • A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni a bérbe adó részére.
 • A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től egyoldalúan módosíthatja. Ennek mértéke a hivatalosan közzétett várható infláció mértéke.
 • A legalacsonyabb bruttó bérleti díj 20 000,- Ft/hó

A pályázatokat zárt borítékban Medgyesegyháza Város polgármesterének címezve,


"Bérleti pályázat Kossuth tér 22."
megjelöléssel, 2016. június 30. 16.00 óráig

lehet benyújtani a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán.


Postai úton megküldött pályázatok is csak a fenti időpontig beérkezve kerülnek elbírálásra! A pályázatok bontása 2016. július 4. 8.00 órakor történik.

A pályázatok elbírálása a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésén történik meg.
Az elbírálás során - azonos ajánlatok esetén - előnyben részesülnek azok a pályázók, akik több helyi munkanélküli foglalkoztatását vállalják.

Pályáztató fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok számától függetlenül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a hasznosítási célt, vagy a pályázó által megjelölt díjat nem tartja elfogadhatónak.

Az ingatlanrész megtekinthető munkaidőben, a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal munkatársával, Balla László műszaki ügyintézővel egyeztetetett időpontban (+3668/440-074 113-as mellék).

 

Polgármesteri Hivatal

» Tovább

helyiség bérbe adása - Kossuth tér 22/a.

2016.06.23.

Pályázati kiírás
helyiség bérbeadására


Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bérbeadásra meghirdeti a Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/a. szám - korábbi járási hivatal épület -  alatti 117 hrsz.-ú épületben található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 95 m2 alapterületű üzlethelyiségét hasznosításra.

A pályázó ajánlatának tartalmaznia kell:

 • a pályázó megnevezését,
 • a folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését,
 • bérleti díjként vállalt nettó összeget,
 • bérleti jogviszony tervezett időtartamát,
 • a tevékenység során foglalkoztatottak számát
 • az alábbi bérbeadói feltételek elfogadását:

Bérbeadó feltételei:

 • A 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó szabályainak betartása
 • A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás nélkül
 • felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának kötelezettsége.
 • Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem folytathat.
 • A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő.
 • A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni a bérbe adó részére.
 • A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től egyoldalúan módosíthatja. Ennek mértéke a hivatalosan közzétett várható infláció mértéke.
 • A legalacsonyabb bruttó bérleti díj 50 000,- Ft/hó

A pályázatokat zárt borítékban Medgyesegyháza Város polgármesterének címezve,

 

"Bérleti pályázat Kossuth tér 22/a."
megjelöléssel, 2016. július 22. 16.00 óráig

 

lehet benyújtani a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Postai úton megküldött pályázatok is csak a fenti időpontig beérkezve kerülnek elbírálásra! A pályázatok bontása 2016. július 25. 16.00 órakor történik.

A pályázatok elbírálása a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésén történik meg.
Az elbírálás során - azonos ajánlatok esetén - előnyben részesülnek azok a pályázók, akik több helyi munkanélküli foglalkoztatását vállalják.

Pályáztató fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok számától függetlenül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a hasznosítási célt, vagy a pályázó által megjelölt díjat nem tartja elfogadhatónak.

Az ingatlanrész megtekinthető munkaidőben, a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal munkatársával, Balla László műszaki ügyintézővel egyeztetetett időpontban (+3668/440-074 113-as mellék).


Polgármesteri Hivatal

» Tovább

meghívó

2016.06.22.

» Tovább

felhívás

2016.06.17.

FELHÍVÁS

 

Hivatkozva a Képviselő testület 10/2001. (III.28) Ök. rendeletére, javaslatokat kérek a Képviselő testület tagjaitól, bizottságaitól, társadalmi szervezetek, egyháza képviselőitől, az intézmények vezetőitől, a jegyzőtől a

 • „Medgyesegyháza” Díszpolgára”
 • „Medgyesegyházáért Emlékérem”
 • „Az Év Pedagógusa”
 • „Az Év Köztisztviselője”
 • „Az Év Közalkalmazottja”
 • „Az Év Sportolója”

kitüntető címekre érdemes tartott személyekre.

 

Javaslataikat írásban, 2016. július 31-ig szíveskedjenek eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Titkárságára, illetve a nagy.bela@medgyesegyhaza.hu címre.

 

 

Tisztelettel:

dr. Nagy Béla György

 

Medgyesegyháza, 2016. június 15-n

» Tovább

ingyenes munkavédelmi tanácsadás

2016.06.16.

INGYENES MUNKAVÉDELMI TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT
MUNKAÜGYI TÁJÉKOZTATÁS

 

Munkáltatók, munkavállalók, munkavédelmi képviselők, munkavédelmi szakemberek figyelem!

Tájékoztatjuk a munkáltatókat, a munkavállalókat, a szakmai és az érdekképviseleti szervezeteket,
hogy a BÉKÉS MEGYÉBEN is működik a BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSI OSZTÁLYÁNÁL ingyenes munkavédelmi tanácsadó tevékenység.

A tanácsadás a NEMZET GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Munkafelügyeleti és Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály törvényben előírt kötelezettsége, ami a hatósági ellenőrzés mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap. Az ellenőrzési tevékenységtől elkülönülten működik, önálló munkavédelmi tanácsadó látja el azt a feladatot.

MUNKAÜGYI KÉRDÉSEKBEN CSAK TÁJÉKOZTATÁSRA AD LEHETŐSÉGET A JOGSZABÁLY.

A segítő jellegű, tájékoztató, tanácsadó, felvilágosító tevékenységet a BÉKÉS MEGYÉBEN a következő munkavédelmi és munkaügyi referens látja el:

 

Vízhányó László Békés megye 66/529-452, 30/8175-512
Helyszín: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.


Valastyán Pál Békés megye 66/529-442, 30/8175-337
Helyszín: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.


Tanácsadás mind az irodákban, mind telefonon, írásban vagy e-mailben és a munkáltató helyszínén is történhet előzetes egyeztetés alapján.

 

Az igénybevevők névtelenségüket megőrizve is érdeklődhetnek. A Tanácsadó Szolgálat sem személyileg, sem informatikailag nem kapcsolódik a munkavédelem állami hatósági felügyeleti ellenőrzéséhez.


Mi segítünk, ha ön igényli!

 

A munkavédelmi tanácsadás a partnerség jegyében működik, nem az ellenőrző hatóság és az ellenőrzött munkáltató kapcsolatán, hanem a segítségnyújtáson alapul.


A munkavédelmi tanácsadó:

• segíti a tanácsot kérőt a munkavédelemre vonatkozó jogi és műszaki előírások közötti eligazodásban,
• felhívja a figyelmet az új előírásokra, új munkavédelmi módszerekre,
• tájékoztatást ad a jó gyakorlatról,
de:
• nem mondhat véleményt, nem adhat tanácsot, a folyamatban lévő ügyekben, a munkavédelmi ellenőrzést követő közigazgatási eljárásban!
• a tanácsadás konkrét műszaki megoldást, munkavédelmi eljárást nem javasolhat.

 

A munkavédelmi tanácsadói tevékenység főbb területei, lehetőségei:

• Telefonos tanácsadás.

A telefonos tanácsadás hétköznap 8-16 óra (pénteken 8-13) között érhető el a megadott telefonszámok valamelyikén. A telefonon feltett kérdésre szóban, vagy ha a kérdés bonyolultsága indokolja és a tanácsot kérő igényli alapján írásban ad választ a munkavédelmi tanácsadó.

• Személyes tanácsadás

A személyes tanácsadást több változatban is működik. Igény szerint valamelyik szakmai szervezet, érdekképviselet (kamara, ipartestület, szakszervezet) helyiségében előre megadott időpontban. A tanácsot kérő munkaterületén, felkérés és előzetes időpont egyeztetés után. A „Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért” akció keretében a csatlakozni szándékozó munkaterületén, a csatlakozási szándék bejelentése esetén.

KERESSEN BENNÜNKET, MI SEGÍTÜNK!

 

A munkavédelmi tanácsadás elérhetőségei:

Telefon: Vízhányó László 66/529-452, 30/8175-512,

e-mail: vizhanyol@ommf.gov.hu

Valastyán Pál 66/529-442, 30/8175-337

e-mail: valastyanp@ommf.gov.hu

» Tovább

XIX. Békéscsaba - Arad szupermaraton

2016.05.11.

FELHÍVÁS

 

Tisztelettel értesítem Medgyesegyháza polgárait, hogy 2016. május 21-22-n (szombaton és vasárnap) kerül megrendezésre a


XIX. BÉKÉSCSABA – ARAD SZUPERMARATON
KERÉKPÁROS- ÉS GÖRKORI TÚRA,

 

amely mindkét napon (várhatóan szombaton és vasárnap 10 órától) áthalad Medgyesegyházán. A kötelező pihenő utáni kerékpáros rajtra a Kossuth téren vasárnap 13.órától kerül sor. Amennyiben támogatni kívánja a verseny helyi eseményeit vagy rendezőként kíván közreműködni jelentkezzen Farkas Gyulánál (tel: +36309289165).

 

Tisztelettel: dr. Nagy Béla György

» Tovább

Archívum

2016.05.06.

2016.05.04.

2016.04.19.

2016.04.19.

2016.04.07.

2016.04.04.

2016.04.04.

2016.03.30.

2016.03.30.

2016.03.25.

2016.03.25.

2016.03.08.

2016.03.02.

2016.03.02.

2016.03.01.

» További hírek

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata