Hírek, információk

Prohuman

2017.11.28.

» Tovább

Felhívás

2017.11.15.

Felhívás


Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. november 16-án csütörtökön 08:00 – 15:00 közötti időszakban, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat által termelt paprika ingyen elvihető a Kossuth téri piactéren (asszonypiac) a készlet erejéig. A maximális mennyiség személyenként 5 kg.

 

Medgyesegyházi Településüzemeltetés

Közhasznú Nonprofit Kft.

» Tovább

szelektív edényzet pótlása

2017.10.20.

TÁJÉKOZTATÓ SZELEKTÍV EDÉNYZET PÓTOSZTÁSÁRÓL

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a szelektív hulladékgyűjtő-edényzetet pótosztás keretén belül az alábbi időpontokban lehet átvenni a Művelődési Ház és Könyvtár udvarán (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25., bejárat a volt Sörkert felől):

 • 2017. október 31. (kedd) 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között;
 • 2017. november 2. (csütörtök) 13.00-18.00 óra között;
 • 2017. november 3. (péntek) 8.00-13.00 óra között.

Az edényzet átvételére az érvényes hulladékgyűjtési közszolgáltatási szerződéssel rendelkező személy (számlafizető) jogosult.

 

Az átvételhez kérjük, hozza magával:

 • személyi igazolványát és lakcímkártyáját;
 • amennyiben a számlafizetőnek nincs lehetősége személyesen átvenni az edényzetet, 2 tanú aláírásával ellátott meghatalmazást.

A szelektív hulladékgyűjtő edényzet ürítésének időpontjait a közszolgáltató az edényzetek 60 %-ának kiosztását követően határozza meg, melyről a lakosságot a későbbiekben értesíteni fogjuk.

Fontos kiemelni, hogy a szelektív hulladékgyűjtés igénybevétele – mivel ez is a kötelező közszolgáltatások körébe fog tartozni 2018-tól – a lakosság részére semmiféle többletköltséggel nem jár, azonban amely háztartás nem veszi át az edényzetet, a jövő évben már meg kell fizetni annak árát.

 

 

Tisztelettel:

dr. Kormányos László s.k.
jegyző

» Tovább

helyiség bérbe adása - Dózsa Gy. u. 2.

2017.10.20.

Pályázati kiírás

helyiség bérbe adására

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bérbeadásra meghirdeti a Medgyesegyháza, Dózsa György u. 2. szám alatti ingatlanon található épületegyüttesben a következő helyiségeket:

 • 78 m2-es nagyterem (korábbi Il Camino étterem nagyterme),
 • a fenti nagyteremhez kapcsolódó 14 m2-es terem,
 • a fentiekhez bejárást biztosító 19 m2-es előtér.

A termek közterületről közvetlenül nem megközelíthetőek. A bejárás a Rákóczi utca felől biztosított belső udvaron keresztül lehetséges. A termek központi fűtése és elektromos ellátása közös a teljes épületegyüttessel.

 

A pályázó ajánlatának tartalmaznia kell:

 • a pályázó megnevezését,
 • a folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését,
 • bérleti díjként vállalt nettó összeget,
 • bérleti jogviszony tervezett időtartamát,
 • a tevékenység során foglalkoztatottak számát
 • az alábbi bérbeadói feltételek elfogadását:

Bérbeadó feltételei:

 • A 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó szabályainak betartása
 • A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás nélkül
 • felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának kötelezettsége.
 • Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem folytathat.
 • A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő.
 • A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni a bérbe adó részére.
 • A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től egyoldalúan módosíthatja. Ennek mértéke a hivatalosan közzétett várható infláció mértéke.
 • A legalacsonyabb bruttó bérleti díj 15.000 Ft/hó

A pályázatokat zárt borítékban Medgyesegyháza Város polgármesterének címezve,

"Bérleti pályázat Dózsa György u. 2.”
megjelöléssel, 2017. december 15. 13.00 óráig

lehet benyújtani a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán.

 

Postai úton megküldött pályázatok is csak a fenti időpontig beérkezve kerülnek elbírálásra! A pályázatok bontása 2017. december 18. 15.00 órakor történik.

A pályázatok elbírálása a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésén történik meg.
Az elbírálás során - azonos ajánlatok esetén - előnyben részesülnek azok a pályázók, akik több helyi munkanélküli foglalkoztatását vállalják.

Pályáztató fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok számától függetlenül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a hasznosítási célt, vagy a pályázó által megjelölt díjat nem tartja elfogadhatónak.

Az ingatlanrész megtekinthető munkaidőben, a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal munkatársával, Balla László műszaki ügyintézővel egyeztetetett időpontban (+3668/440-074 118-as mellék).


Polgármesteri Hivatal

» Tovább

helyiség bérbe adása - Kossuth tér 22/a.

2017.10.20.

Pályázati kiírás
helyiség bérbeadására


Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bérbeadásra meghirdeti a Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/a. szám - korábbi járási hivatal épület -  alatti 117 hrsz.-ú épületben található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 95 m2 alapterületű üzlethelyiségét hasznosításra.

A pályázó ajánlatának tartalmaznia kell:

 • a pályázó megnevezését,
 • a folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését,
 • bérleti díjként vállalt nettó összeget,
 • bérleti jogviszony tervezett időtartamát,
 • a tevékenység során foglalkoztatottak számát
 • az alábbi bérbeadói feltételek elfogadását:

Bérbeadó feltételei:

 • A 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó szabályainak betartása
 • A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás nélkül
 • felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának kötelezettsége.
 • Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem folytathat.
 • A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő.
 • A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni a bérbe adó részére.
 • A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től egyoldalúan módosíthatja. Ennek mértéke a hivatalosan közzétett várható infláció mértéke.
 • A legalacsonyabb bruttó bérleti díj 50 000,- Ft/hó

A pályázatokat zárt borítékban Medgyesegyháza Város polgármesterének címezve,

 

"Bérleti pályázat Kossuth tér 22/a."
megjelöléssel, 2017. december 15. 13.00 óráig

 

lehet benyújtani a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Postai úton megküldött pályázatok is csak a fenti időpontig beérkezve kerülnek elbírálásra! A pályázatok bontása 2017. december 18. 15.00 órakor történik.

A pályázatok elbírálása a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésén történik meg.
Az elbírálás során - azonos ajánlatok esetén - előnyben részesülnek azok a pályázók, akik több helyi munkanélküli foglalkoztatását vállalják.

Pályáztató fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok számától függetlenül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a hasznosítási célt, vagy a pályázó által megjelölt díjat nem tartja elfogadhatónak.

Az ingatlanrész megtekinthető munkaidőben, a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal munkatársával, Balla László műszaki ügyintézővel egyeztetetett időpontban (+3668/440-074 118-as mellék).


Polgármesteri Hivatal

» Tovább

helyiség bérbe adása - Kossuth tér 24.

2017.10.20.

Pályázati kiírás
helyiség bérbeadására

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bérbeadásra meghirdeti a Medgyesegyháza, Kossuth tér 24. szám alatti 119/1 hrsz.-ú épületben található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 60 m2 alapterületű üzlethelyiségét hasznosításra.

A pályázó ajánlatának tartalmaznia kell:

 • a pályázó megnevezését,
 • a folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését,
 • bérleti díjként vállalt nettó összeget,
 • bérleti jogviszony tervezett időtartamát,
 • a tevékenység során foglalkoztatottak számát
 • az alábbi bérbeadói feltételek elfogadását:

Bérbeadó feltételei:

 • A 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó szabályainak betartása
 • A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás nélkül felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának kötelezettsége.
 • Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem folytathat.
 • A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő.
 • A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni a bérbe adó részére.
 • A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től egyoldalúan módosíthatja. Ennek mértéke a hivatalosan közzétett várható infláció mértéke.
 • A legalacsonyabb bruttó bérleti díj 35 000,- Ft/hó

A pályázatokat zárt borítékban Medgyesegyháza Város polgármesterének címezve,

"Bérleti pályázat Kossuth tér 24."
megjelöléssel, 2017. december 15. 13.00 óráig

lehet benyújtani a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán.

 

Postai úton megküldött pályázatok is csak a fenti időpontig beérkezve kerülnek elbírálásra! A pályázatok bontása 2017. december 18. 15.00 órakor történik.

A pályázatok elbírálása a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésén történik meg.
Az elbírálás során - azonos ajánlatok esetén - előnyben részesülnek azok a pályázók, akik több helyi munkanélküli foglalkoztatását vállalják.

Pályáztató fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok számától függetlenül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a hasznosítási célt, vagy a pályázó által megjelölt díjat nem tartja elfogadhatónak.

Az ingatlanrész megtekinthető munkaidőben, a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal munkatársával, Balla László műszaki ügyintézővel egyeztetetett időpontban (+3668/440-074 118-as mellék).

 

 Polgármesteri Hivatal

» Tovább

Archívum

2017.10.17.

2017.09.15.

2017.09.11.

2017.09.08.

2017.08.11.

2017.08.11.

2017.08.03.

2017.07.27.

2017.07.27.

» További hírek

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata