Hírek, információk

Pályázati felhívás

2016.12.02.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 


Medgyesegyháza Város képviselő testülete 269/2016.(XI.29.) Kt. számú határozata alapján nyílt pályázatot hirdet
a HFR-035 forgalmi rendszámú, Suzuki Swift 1.3 VAN típusú Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft tulajdonában álló gépjármű értékesítésére.

 

 

A pályázat tárgya:

Medgyesegyháza Város képviselő-testülete értékesíteni kívánja a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft tulajdonában álló, HFR-035 forgalmi rendszámú, Suzuki Swift 1.3 VAN típusú gépjárművet.

 

A gépjármű adatai:

- évjárat: 2000. 04. 18.;
- hengerűrtartalom: 1298 cm3;
- hajtóanyag: benzin;
- teljesítmény: 50 kW;
- futott km: 39.527;
- műszaki vizsga érvényessége: 2017. 03. 12.

 

A gépjármű minimális vételára: 150 000 Ft


A gépjármű megtekinthető:

Rajtár Gyöngyi műszaki- és településüzemeltetési ügyintézővel a 06/68 440-000 telefonszámon, vagy a rajtar.gyongyi@medgyesegyhaza.hu e-mail címen történt előre egyeztetett időpontban.


Részvételi feltételek:

- Adásvételi szerződés megkötése az eredmény közlését követő 30 napon belül.
- A pályázat során a következő legjobb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés.

 

A pályázat kötelező tartalma:

- a pályázó azonosításra alkalmas adatai: magánszemély esetében: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám, jogi személy esetében: cég neve, székhelye, képviselő neve, adószám, cégjegyzékszám

- a pályázó által ajánlott vételár összege, forintban

 

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. december 12. (hétfő) 10:00 óra


A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat zárt borítékban, személyesen, 1 példányban kell benyújtani Medgyesegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalhoz (5666. Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. sz.), vagy postai úton, szintén 1 példányban a fenti címre úgy, hogy az a pályázat benyújtásának határidejére megérkezzen.
A borítékon a fenti cím mellett, - a feladó feltüntetése nélkül – jól látható módon a " HFR-035 forgalmi rendszámú, Suzuki Swift 1.3 VAN vételi ajánlata” jeligét kérjük feltüntetni.
A határidőn túl beérkező, valamint a minimális vételárat el nem érő pályázat nem kerül elbírálásra.

 

A pályázat elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága ülésén dönt a 2016. december 12. napján megtartásra kerülő soros ülésén. Az eredményről a döntést követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a pályázókat.

A pályázat nyertese az eredmény közlésétől számított 30 napon belül köteles szerződést kötni a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjével.

Abban az esetben, ha a Képviselő-testület hirdet második helyezettet és a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződéskötés, akkor az adásvételi szerződés a második helyezettel kerül megkötésre.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További felvilágosítást Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában Balla László műszaki főelőadó ad, személyesen, telefonon vagy e-mail – ben.

 

 

Medgyesegyháza, 2016. december 2.

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete

» Tovább

Pályázati felhívás

2016.12.02.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 


Medgyesegyháza Város képviselő testülete 268/2016.(XI.29.) Kt. számú határozata alapján nyílt pályázatot hirdet
a GGD-915 forgalmi rendszámú, Suzuki MA Swift típusú Önkormányzati tulajdonú gépjármű értékesítésére.

 


A pályázat tárgya:


Medgyesegyháza Város képviselő-testülete értékesíteni kívánja a tulajdonát képező, GGD-915 forgalmi rendszámú, Suzuki Swift típusú gépjárművet.

 

A gépjármű adatai:
- évjárat: 1996.12.27.;
- hengerűrtartalom: 1298 cm3;
- hajtóanyag: benzin;
- teljesítmény: 49 kW;
- futott km: 47.033;
- műszaki vizsga érvényessége: 2016.12.03.

 

A gépjármű minimális vételára: 80 000 Ft

 

A gépjármű megtekinthető:

Rajtár Gyöngyi műszaki- és településüzemeltetési ügyintézővel a 06/68 440-000 telefonszámon, vagy a rajtar.gyongyi@medgyesegyhaza.hu e-mail címen történt előre egyeztetett időpontban.

 

Részvételi feltételek:

- Adásvételi szerződés megkötése az eredmény közlését követő 30 napon belül.
- A pályázat során a következő legjobb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés.


A pályázat kötelező tartalma:
- a pályázó azonosításra alkalmas adatai: magánszemély esetében: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám, jogi személy esetében: cég neve, székhelye, képviselő neve, adószám, cégjegyzékszám

- a pályázó által ajánlott vételár összege, forintban

 

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. december 12. (hétfő) 10:00 óra


A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat zárt borítékban, személyesen, 1 példányban kell benyújtani Medgyesegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalhoz (5666. Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. sz.), vagy postai úton, szintén 1 példányban a fenti címre úgy, hogy az a pályázat benyújtásának határidejére megérkezzen.
A borítékon a fenti cím mellett, - a feladó feltüntetése nélkül – jól látható módon a " HFR-035 forgalmi rendszámú, Suzuki Swift 1.3 VAN vételi ajánlata” jeligét kérjük feltüntetni.
A határidőn túl beérkező, valamint a minimális vételárat el nem érő pályázat nem kerül elbírálásra.

 

A pályázat elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága ülésén dönt a 2016. december 12. napján megtartásra kerülő soros ülésén. Az eredményről a döntést követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a pályázókat.

A pályázat nyertese az eredmény közlésétől számított 30 napon belül köteles szerződést kötni a pályázat kiírójával.

Abban az esetben, ha a Képviselő-testület hirdet második helyezettet és a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződéskötés, akkor az adásvételi szerződés a második helyezettel kerül megkötésre.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További felvilágosítást Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában Balla László műszaki főelőadó ad, személyesen, telefonon vagy e-mail – ben.

 

Medgyesegyháza, 2016. december 2.

 

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete

» Tovább

Fogadóóra

2016.11.07.

FELHÍVÁS


Tisztelettel tájékoztatom Medgyesegyháza polgárait, hogy 2016. november 09-n (szerdán) délután 15.00. órától a Polgármesteri Hivatalban

FOGADÓÓRÁT tart

TOLNAI PÉTER

A BÉKÉS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE.

 

Tisztelettel:
dr. Nagy Béla György

» Tovább

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

2016.10.04.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszeréhez, ezért

Pályázatot

 

ír ki felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók („A” és „B” típusú pályázat) számára a 2016/2017 tanév második és a 2017/2018 tanév első félévére vonatkozóan.


A részletes pályázati kiírás elérhető a www.emet.gov.hu, Bursa Hungarica címre kattintva.


A pályázati regisztráció a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.


A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2016. november 8.

» Tovább

köszöntés

2016.10.01.

KÖSZÖNTÉS

 

Tisztelt Időskorúak!

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az IDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmából!

 

Jó egészséget, örömökben gazdag, boldog életet kívánok! Kívánom, hogy minél többet kapjanak vissza abból a szeretetből, amit életük során eddig adtak!

 

Medgyesegyháza, 2016. október 01.

 

Szeretettel és tisztelettel:
dr. Nagy Béla György

» Tovább

úszótanfolyam

2016.09.27.

 

» Tovább

idénymunka vagy közfoglalkoztatás

2016.09.19.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA

 

Idénymunka vagy közfoglalkoztatás?

 

Az utóbbi idők média-megjelenéseiben rendre felvetődött a közfoglalkoztatás idénymunkára gyakorolt elszívó hatása. A megszólaltatott szakértők a megoldást a közfoglalkoztatási programok és a mezőgazdasági igények összehangolásában látják, noha az érvényes jogszabályok éppen ezen elv mentén szabályozzák a kérdéses területet. Az agráriumban jelentkező munkaerőhiány valamelyest csökkenthető lenne, ha a munkaadók élnének a felkínált lehetőségekkel.

Valójában nincs ellentét a mezőgazdasági munka időszakos, szezonális, illetve a közfoglalkoztatás egész éven át tartó, folyamatos jellege között, hiszen a közfoglalkoztatási jogviszony fennállása nem zárja ki, hogy a közfoglalkoztatott – bizonyos feltételek mellett – egyéb kereső tevékenységet, pl. idénymunkát végezzen. A közfoglalkoztatott legfeljebb 120 nap időtartamú határozott idejű munkaviszonyt – ide értve az egyszerűsített foglalkoztatást (a továbbiakban: EFO) is – létesíthet, a közfoglalkoztató pedig köteles ezen időtartamra fizetés nélküli szabadságot engedélyezni. Ezen szabadság alatt a közfoglalkoztatási jogviszony nem szűnik meg, csak szünetel. Munkaviszony akkor létesíthető, ha a munkáltató nem azonos a közfoglalkoztatóval. Hangsúlyozzuk, hogy az EFO keretében dolgozó munkavállaló nem közfoglalkoztatott, bérét nem a közfoglalkoztatótól, hanem a munkáltatótól kapja, és annak mértéke megegyezik az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben meghatározott bérrel (amely magasabb a közfoglalkoztatási bérnél).

A közfoglalkoztatott a számára EFO keretében felajánlott munkát köteles elfogadni, ellenkező esetben három hónap időtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból (de az álláskeresők nyilvántartásából nem). Ennek oka, hogy a közfoglalkoztatásba csak azok kerüljenek bevonásra, akik az elsődleges munkaerőpiacon valóban nem tudnak elhelyezkedni.

Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági idénymunkák esetében a közfoglalkoztatási programok ne vonják el a munkaerőt a mezőgazdasági termelőktől, szükségessé vált a mezőgazdasági idénymunka prognosztizálása, amely megalapozza a közfoglalkoztatási programok optimalizált létszámmal történő tervezését. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 2015. július 13. napjától hatályos módosítása értelmében a munkáltató minden év május 1-je és október 31-e között bejelentheti munkaerőigényét közvetlenül annak a településnek a polgármesterénél, ahol a tervezett foglalkoztatás helye található. Az előre jelzett igények alapján a járási és megyei kormányhivatalok a foglalkoztatókkal egyeztetve úgy tervezi a mezőgazdasági idénymunkák idején a közfoglalkoztatási programok létszámait, hogy a jelzett mezőgazdasági idénymunkák elvégzésére kellő számú munkaerő álljon rendelkezésre.

A Belügyminisztérium adatai alapján hiába adottak a jogszabályi feltételek, a munkáltatók tavaly alig éltek ezzel a felkínált lehetőséggel. A településvezetők részére bejelentett, EFO-ban foglalkoztatni tervezett létszám csupán alig több mint 6000 főre vonatkozott. Tizenegy megyéből egyáltalán nem érkezett bejelentés, a legmagasabb létszámokat Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelentették. Mindössze három megyében jelezték a foglalkoztatók, hogy egy-egy hónapban nagyobb számú, 200 főt meghaladó munkaerőre lesz szükség. Az egyszerűsített foglalkoztatás időtartama ezekben a megyékben is havonta átlagosan 3-11 nap, vagyis legfeljebb 1/3 hónapot jelentett.
Az egyszerűsített foglalkoztatási munkaerőigények jellemzően nem jutnak el a munkaügyi szervezet látókörébe. A 2016. év első 8 hónapjában egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony keretében a foglalkoztatók által a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálathoz bejelentett új álláshelyek száma 3369 volt, ebből 217 állás irányult mezőgazdasági idénymunkára.
2016. január és augusztus között a közfoglalkoztatottakat 429 esetben közvetítették a járási hivatalok egyszerűsített foglalkoztatásra, amelyből mezőgazdasági idénymunkára 237 közvetítés irányult. A 429 esetből 143 volt sikeres (33,3%), a mezőgazdasági idénymunkát tekintve pedig 121 (51,1%). Az elutasított közvetítések 55%-a a munkaadó (!) részéről történt.
Összességében elmondható, hogy az egyszerűsített foglalkoztatási igények bejelentése igen kis számban történt csak meg a foglalkoztatók részéről. Ezt annak fényében jelenthetjük ki, hogy a NAV statisztikai adatai szerint az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozó személyek száma a 2016. év egyes hónapjaiban 147,8 ezer (2016 január) és 283,5 ezer fő (2016. július) között alakult.

A fentieken túl a jelenlegi szabályozás több ponton is támogatja a közfoglalkoztatottak nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedését. Egyfelől a közfoglalkoztatottak számára is adottak az állami foglalkoztatási szerv által biztosított szolgáltatások (pl. a munkaközvetítés), másfelől munkaidő-kedvezményt kapnak abban az esetben, ha állásinterjún vesznek részt, ezzel is ösztönözve az önálló álláskeresést. A közfoglalkoztatott személy megfelelő, számára kedvező munkaalkalom esetén kiléphet a közfoglalkoztatásból és munkát vállalhat, erre számos példa van. Emellett 2016. február 1-jétől elhelyezkedési bónusz-juttatás illeti meg a közfoglalkoztatásból kilépő, elhelyezkedő személyeket.

 

Budapest, 2016. szeptember 1.

» Tovább

Archívum

2016.08.31.

2016.08.17.

2016.08.03.

2016.08.02.

2016.07.19.

2016.06.30.

2016.06.29.

2016.06.22.

2016.06.17.

2016.05.06.

» További hírek

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata