Hírek, információk

álláshirdetés

2017.08.03.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet


Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ Idősek Otthona

ápoló

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 5.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bentlakásos intézményben folyó ápolási, gondozási tevékenység ellátása, étkeztetési feladatok. Vezeti a munkájával kapcsolatos ápolási dokumentációt.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés, 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 8. számú mellékletének 2.pontjában az ápoló munkakörre meghatározott szakképesítés megléte, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

Elvárt kompetenciák:

Jó szintű empátia, kiváló kommunkiációs készség, tolerancia, együttműködési készség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Hrubák Mária nyújt, a 68/400-327 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102/2017., valamint a munkakör megnevezését: ápoló.
 • Elektronikus úton Mészárosné Hrubák Mária részére a gondozasik@medgyesegyhaza.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Mészárosné Hrubák Mária, Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 29.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Medgyesegyháza Város honlapján - 2017. augusztus 2.
 • Medgyesegyházi kábel TV - 2017. augusztus 2.
» Tovább

Felhívás

2017.07.27.

Felhívás

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. július 28.-án pénteken 07:30 – 15:30 közötti időszakban, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat által termelt lecsópaprika ingyen elvihető a Kossuth téri piactéren (asszonypiac). A maximális mennyiség személyenként 5 kg.

 

Polgármesteri Hivatal

» Tovább

álláshirdetés

2017.07.27.

ÁLLÁSHIRDETÉS


Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ pályázatot hirdet

takarító

munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel

 

Jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

 • Medgyesegyháza Város közigazgatási területe

Illetmény és juttatások:

 • a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint

Munkakörbe tartozó feladatok:

Gondozási Központ Idősek Otthona intézményének tisztántartása, a megfelelő, rendezett környezet biztosítása.

 

A munkakör betöltésének időpontja: 2017. szeptember 1.

 

Pályázati feltételek:

 • 8 általános
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

Jelentkezés során benyújtandó iratok dokumentumok:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A jelentkezni lehet a Gondozási Központ (5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1. , e-mail: gondozasik@medgyesegyhaza.hu, tel.: 68/400-327) irodájában személyesen, vagy elektronikus formában. A pályázatokat Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető részére kell benyújtani.

A jelentkezés határideje: 2017.08.21.

 

 

» Tovább

TAPPE ügyfélfogadás

2017.07.19.

 TÁJÉKOZTATÁS

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági és Szolgáltató Kft. a 2017-es évben a Művelődési Ház előterében lévő irodában - kábeltévé iroda -, 08:45 - 10:45 közötti időpontokban a következő napokon tart ügyfélfogadást:

 • Július 20. – Csütörtök
 • Július 27. – Csütörtök
 • Augusztus 3. – Csütörtök
 • Augusztus 10. – Csütörtök
 • Augusztus 17. – Csütörtök
 • Augusztus 24. – Csütörtök
 • Augusztus 31. – Csütörtök
 • Szeptember 07. – Csütörtök
 • Szeptember 14. – Csütörtök
 • Szeptember 21. – Csütörtök
 • Szeptember 28. – Csütörtök
 • Október 5. – Csütörtök
 • Október 12. – Csütörtök
 • Október 19. – Csütörtök
 • Október 26. – Csütörtök
 • November 2. – Csütörtök
 • November 9. – Csütörtök
 • November 16. – Csütörtök
 • November 23. – Csütörtök
 • November 30. – Csütörtök
 • December 7. – Csütörtök
 • December 14. – Csütörtök
 • December 21. – Csütörtök
 • December 28. - Csütörtök
   

 

Polgármesteri Hivatal

» Tovább

helyiség bérbe adása - Dózsa Gy. u. 2.

2017.06.22.

Pályázati kiírás

helyiség bérbe adására

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bérbeadásra meghirdeti a Medgyesegyháza, Dózsa György u. 2. szám alatti ingatlanon található épületegyüttesben a következő helyiségeket:

 • 78 m2-es nagyterem (korábbi Il Camino étterem nagyterme),
 • a fenti nagyteremhez kapcsolódó 14 m2-es terem,
 • a fentiekhez bejárást biztosító 19 m2-es előtér.

A termek közterületről közvetlenül nem megközelíthetőek. A bejárás a Rákóczi utca felől biztosított belső udvaron keresztül lehetséges. A termek központi fűtése és elektromos ellátása közös a teljes épületegyüttessel.

 

A pályázó ajánlatának tartalmaznia kell:

 • a pályázó megnevezését,
 • a folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését,
 • bérleti díjként vállalt nettó összeget,
 • bérleti jogviszony tervezett időtartamát,
 • a tevékenység során foglalkoztatottak számát
 • az alábbi bérbeadói feltételek elfogadását:

Bérbeadó feltételei:

 • A 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó szabályainak betartása
 • A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás nélkül
 • felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának kötelezettsége.
 • Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem folytathat.
 • A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő.
 • A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni a bérbe adó részére.
 • A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től egyoldalúan módosíthatja. Ennek mértéke a hivatalosan közzétett várható infláció mértéke.
 • A legalacsonyabb bruttó bérleti díj 15.000 Ft/hó

A pályázatokat zárt borítékban Medgyesegyháza Város polgármesterének címezve,

"Bérleti pályázat Dózsa György u. 2.”
megjelöléssel, 2017. augusztus 15. 16.00 óráig

lehet benyújtani a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán.

 

Postai úton megküldött pályázatok is csak a fenti időpontig beérkezve kerülnek elbírálásra! A pályázatok bontása 2017. augusztus 16. 15.00 órakor történik.

A pályázatok elbírálása a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésén történik meg.
Az elbírálás során - azonos ajánlatok esetén - előnyben részesülnek azok a pályázók, akik több helyi munkanélküli foglalkoztatását vállalják.

Pályáztató fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok számától függetlenül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a hasznosítási célt, vagy a pályázó által megjelölt díjat nem tartja elfogadhatónak.

Az ingatlanrész megtekinthető munkaidőben, a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal munkatársával, Balla László műszaki ügyintézővel egyeztetetett időpontban (+3668/440-074 118-as mellék).


Polgármesteri Hivatal

» Tovább

helyiség bérbe adása - Kossuth tér 22/a.

2017.06.22.

Pályázati kiírás
helyiség bérbeadására


Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bérbeadásra meghirdeti a Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/a. szám - korábbi járási hivatal épület -  alatti 117 hrsz.-ú épületben található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 95 m2 alapterületű üzlethelyiségét hasznosításra.

A pályázó ajánlatának tartalmaznia kell:

 • a pályázó megnevezését,
 • a folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését,
 • bérleti díjként vállalt nettó összeget,
 • bérleti jogviszony tervezett időtartamát,
 • a tevékenység során foglalkoztatottak számát
 • az alábbi bérbeadói feltételek elfogadását:

Bérbeadó feltételei:

 • A 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó szabályainak betartása
 • A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás nélkül
 • felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának kötelezettsége.
 • Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem folytathat.
 • A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő.
 • A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni a bérbe adó részére.
 • A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től egyoldalúan módosíthatja. Ennek mértéke a hivatalosan közzétett várható infláció mértéke.
 • A legalacsonyabb bruttó bérleti díj 50 000,- Ft/hó

A pályázatokat zárt borítékban Medgyesegyháza Város polgármesterének címezve,

 

"Bérleti pályázat Kossuth tér 22/a."
megjelöléssel, 2017. augusztus 15. 16.00 óráig

 

lehet benyújtani a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Postai úton megküldött pályázatok is csak a fenti időpontig beérkezve kerülnek elbírálásra! A pályázatok bontása 2017. augusztus 16. 15.00 órakor történik.

A pályázatok elbírálása a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésén történik meg.
Az elbírálás során - azonos ajánlatok esetén - előnyben részesülnek azok a pályázók, akik több helyi munkanélküli foglalkoztatását vállalják.

Pályáztató fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok számától függetlenül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a hasznosítási célt, vagy a pályázó által megjelölt díjat nem tartja elfogadhatónak.

Az ingatlanrész megtekinthető munkaidőben, a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal munkatársával, Balla László műszaki ügyintézővel egyeztetetett időpontban (+3668/440-074 118-as mellék).


Polgármesteri Hivatal

» Tovább

helyiség bérbe adása - Kossuth tér 24.

2017.06.22.

Pályázati kiírás
helyiség bérbeadására

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bérbeadásra meghirdeti a Medgyesegyháza, Kossuth tér 24. szám alatti 119/1 hrsz.-ú épületben található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 60 m2 alapterületű üzlethelyiségét hasznosításra.

A pályázó ajánlatának tartalmaznia kell:

 • a pályázó megnevezését,
 • a folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését,
 • bérleti díjként vállalt nettó összeget,
 • bérleti jogviszony tervezett időtartamát,
 • a tevékenység során foglalkoztatottak számát
 • az alábbi bérbeadói feltételek elfogadását:

Bérbeadó feltételei:

 • A 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó szabályainak betartása
 • A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás nélkül felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának kötelezettsége.
 • Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem folytathat.
 • A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő.
 • A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni a bérbe adó részére.
 • A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től egyoldalúan módosíthatja. Ennek mértéke a hivatalosan közzétett várható infláció mértéke.
 • A legalacsonyabb bruttó bérleti díj 35 000,- Ft/hó

A pályázatokat zárt borítékban Medgyesegyháza Város polgármesterének címezve,

"Bérleti pályázat Kossuth tér 24."
megjelöléssel, 2017. augusztus 15. 13.00 óráig

lehet benyújtani a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán.

 

Postai úton megküldött pályázatok is csak a fenti időpontig beérkezve kerülnek elbírálásra! A pályázatok bontása 2017. augusztus 16. 15.00 órakor történik.

A pályázatok elbírálása a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésén történik meg.
Az elbírálás során - azonos ajánlatok esetén - előnyben részesülnek azok a pályázók, akik több helyi munkanélküli foglalkoztatását vállalják.

Pályáztató fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok számától függetlenül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a hasznosítási célt, vagy a pályázó által megjelölt díjat nem tartja elfogadhatónak.

Az ingatlanrész megtekinthető munkaidőben, a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal munkatársával, Balla László műszaki ügyintézővel egyeztetetett időpontban (+3668/440-074 118-as mellék).

 

 Polgármesteri Hivatal

» Tovább

Munkaügyi Központ képzések

2017.06.16.

Képzési lehetőségek

 

Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal által lehetőség van az „Út a munkaerőpiacra” <GINOP 5.1.1-15-2015-00001> munkaerő-piaci program elnevezésű projekt keretében foglalkoztatást elősegítő képzésben részt venni. Az egyes képzések részletesen az alábbi táblázatban tekinthetőek meg.

 

További információk az alábbi elérhetőségen kaphatók:

Bogár Zsolt

Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Tel.: +3668/381-798/26

E-mail: bogarzs@lab.hu

 

KÉPZÉSEK

Polgármesteri Hivatal

» Tovább

Archívum

2017.06.14.

2017.05.23.

2017.05.15.

2017.05.15.

2017.05.15.

2017.04.27.

2017.04.25.

2017.04.18.

2017.04.13.

2017.04.06.

2017.04.04.

» További hírek

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata