Hírek, információk

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

2016.10.04.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszeréhez, ezért

Pályázatot

 

ír ki felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók („A” és „B” típusú pályázat) számára a 2016/2017 tanév második és a 2017/2018 tanév első félévére vonatkozóan.


A részletes pályázati kiírás elérhető a www.emet.gov.hu, Bursa Hungarica címre kattintva.


A pályázati regisztráció a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.


A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2016. november 8.

» Tovább

köszöntés

2016.10.01.

KÖSZÖNTÉS

 

Tisztelt Időskorúak!

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az IDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmából!

 

Jó egészséget, örömökben gazdag, boldog életet kívánok! Kívánom, hogy minél többet kapjanak vissza abból a szeretetből, amit életük során eddig adtak!

 

Medgyesegyháza, 2016. október 01.

 

Szeretettel és tisztelettel:
dr. Nagy Béla György

» Tovább

pályázat

2016.09.29.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Művelődési Ház és Könyvtár

Könytáros

pályázat

 


Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könytár pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére. A részletes pályázati kiírás a hírek, információk / könyvtáros menüpont alatt olvasható.

 

 

Polgármesteri Hivatal

» Tovább

úszótanfolyam

2016.09.27.

 

» Tovább

idénymunka vagy közfoglalkoztatás

2016.09.19.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA

 

Idénymunka vagy közfoglalkoztatás?

 

Az utóbbi idők média-megjelenéseiben rendre felvetődött a közfoglalkoztatás idénymunkára gyakorolt elszívó hatása. A megszólaltatott szakértők a megoldást a közfoglalkoztatási programok és a mezőgazdasági igények összehangolásában látják, noha az érvényes jogszabályok éppen ezen elv mentén szabályozzák a kérdéses területet. Az agráriumban jelentkező munkaerőhiány valamelyest csökkenthető lenne, ha a munkaadók élnének a felkínált lehetőségekkel.

Valójában nincs ellentét a mezőgazdasági munka időszakos, szezonális, illetve a közfoglalkoztatás egész éven át tartó, folyamatos jellege között, hiszen a közfoglalkoztatási jogviszony fennállása nem zárja ki, hogy a közfoglalkoztatott – bizonyos feltételek mellett – egyéb kereső tevékenységet, pl. idénymunkát végezzen. A közfoglalkoztatott legfeljebb 120 nap időtartamú határozott idejű munkaviszonyt – ide értve az egyszerűsített foglalkoztatást (a továbbiakban: EFO) is – létesíthet, a közfoglalkoztató pedig köteles ezen időtartamra fizetés nélküli szabadságot engedélyezni. Ezen szabadság alatt a közfoglalkoztatási jogviszony nem szűnik meg, csak szünetel. Munkaviszony akkor létesíthető, ha a munkáltató nem azonos a közfoglalkoztatóval. Hangsúlyozzuk, hogy az EFO keretében dolgozó munkavállaló nem közfoglalkoztatott, bérét nem a közfoglalkoztatótól, hanem a munkáltatótól kapja, és annak mértéke megegyezik az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben meghatározott bérrel (amely magasabb a közfoglalkoztatási bérnél).

A közfoglalkoztatott a számára EFO keretében felajánlott munkát köteles elfogadni, ellenkező esetben három hónap időtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból (de az álláskeresők nyilvántartásából nem). Ennek oka, hogy a közfoglalkoztatásba csak azok kerüljenek bevonásra, akik az elsődleges munkaerőpiacon valóban nem tudnak elhelyezkedni.

Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági idénymunkák esetében a közfoglalkoztatási programok ne vonják el a munkaerőt a mezőgazdasági termelőktől, szükségessé vált a mezőgazdasági idénymunka prognosztizálása, amely megalapozza a közfoglalkoztatási programok optimalizált létszámmal történő tervezését. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 2015. július 13. napjától hatályos módosítása értelmében a munkáltató minden év május 1-je és október 31-e között bejelentheti munkaerőigényét közvetlenül annak a településnek a polgármesterénél, ahol a tervezett foglalkoztatás helye található. Az előre jelzett igények alapján a járási és megyei kormányhivatalok a foglalkoztatókkal egyeztetve úgy tervezi a mezőgazdasági idénymunkák idején a közfoglalkoztatási programok létszámait, hogy a jelzett mezőgazdasági idénymunkák elvégzésére kellő számú munkaerő álljon rendelkezésre.

A Belügyminisztérium adatai alapján hiába adottak a jogszabályi feltételek, a munkáltatók tavaly alig éltek ezzel a felkínált lehetőséggel. A településvezetők részére bejelentett, EFO-ban foglalkoztatni tervezett létszám csupán alig több mint 6000 főre vonatkozott. Tizenegy megyéből egyáltalán nem érkezett bejelentés, a legmagasabb létszámokat Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelentették. Mindössze három megyében jelezték a foglalkoztatók, hogy egy-egy hónapban nagyobb számú, 200 főt meghaladó munkaerőre lesz szükség. Az egyszerűsített foglalkoztatás időtartama ezekben a megyékben is havonta átlagosan 3-11 nap, vagyis legfeljebb 1/3 hónapot jelentett.
Az egyszerűsített foglalkoztatási munkaerőigények jellemzően nem jutnak el a munkaügyi szervezet látókörébe. A 2016. év első 8 hónapjában egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony keretében a foglalkoztatók által a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálathoz bejelentett új álláshelyek száma 3369 volt, ebből 217 állás irányult mezőgazdasági idénymunkára.
2016. január és augusztus között a közfoglalkoztatottakat 429 esetben közvetítették a járási hivatalok egyszerűsített foglalkoztatásra, amelyből mezőgazdasági idénymunkára 237 közvetítés irányult. A 429 esetből 143 volt sikeres (33,3%), a mezőgazdasági idénymunkát tekintve pedig 121 (51,1%). Az elutasított közvetítések 55%-a a munkaadó (!) részéről történt.
Összességében elmondható, hogy az egyszerűsített foglalkoztatási igények bejelentése igen kis számban történt csak meg a foglalkoztatók részéről. Ezt annak fényében jelenthetjük ki, hogy a NAV statisztikai adatai szerint az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozó személyek száma a 2016. év egyes hónapjaiban 147,8 ezer (2016 január) és 283,5 ezer fő (2016. július) között alakult.

A fentieken túl a jelenlegi szabályozás több ponton is támogatja a közfoglalkoztatottak nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedését. Egyfelől a közfoglalkoztatottak számára is adottak az állami foglalkoztatási szerv által biztosított szolgáltatások (pl. a munkaközvetítés), másfelől munkaidő-kedvezményt kapnak abban az esetben, ha állásinterjún vesznek részt, ezzel is ösztönözve az önálló álláskeresést. A közfoglalkoztatott személy megfelelő, számára kedvező munkaalkalom esetén kiléphet a közfoglalkoztatásból és munkát vállalhat, erre számos példa van. Emellett 2016. február 1-jétől elhelyezkedési bónusz-juttatás illeti meg a közfoglalkoztatásból kilépő, elhelyezkedő személyeket.

 

Budapest, 2016. szeptember 1.

» Tovább

helyiség bérbe adása - Kossuth tér 24.

2016.09.01.

Pályázati kiírás
helyiség bérbeadására

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bérbeadásra meghirdeti a Medgyesegyháza, Kossuth tér 24. szám alatti 119/1 hrsz.-ú épületben található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 60 m2 alapterületű üzlethelyiségét hasznosításra.

A pályázó ajánlatának tartalmaznia kell:

 • a pályázó megnevezését,
 • a folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését,
 • bérleti díjként vállalt nettó összeget,
 • bérleti jogviszony tervezett időtartamát,
 • a tevékenység során foglalkoztatottak számát
 • az alábbi bérbeadói feltételek elfogadását:

Bérbeadó feltételei:

 • A 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó szabályainak betartása
 • A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás nélkül felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának kötelezettsége.
 • Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem folytathat.
 • A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő.
 • A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni a bérbe adó részére.
 • A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től egyoldalúan módosíthatja. Ennek mértéke a hivatalosan közzétett várható infláció mértéke.
 • A legalacsonyabb bruttó bérleti díj 35 000,- Ft/hó

A pályázatokat zárt borítékban Medgyesegyháza Város polgármesterének címezve,

"Bérleti pályázat Kossuth tér 24."
megjelöléssel, 2016. december 2. 13.00 óráig

lehet benyújtani a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán.

 

Postai úton megküldött pályázatok is csak a fenti időpontig beérkezve kerülnek elbírálásra! A pályázatok bontása 2016. december 5. 16.00 órakor történik.

A pályázatok elbírálása a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésén történik meg.
Az elbírálás során - azonos ajánlatok esetén - előnyben részesülnek azok a pályázók, akik több helyi munkanélküli foglalkoztatását vállalják.

Pályáztató fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok számától függetlenül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a hasznosítási célt, vagy a pályázó által megjelölt díjat nem tartja elfogadhatónak.

Az ingatlanrész megtekinthető munkaidőben, a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal munkatársával, Balla László műszaki ügyintézővel egyeztetetett időpontban (+3668/440-074 113-as mellék).

 

 Polgármesteri Hivatal

» Tovább

Lomtalanítás

2016.08.31.

Tájékoztatás

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a TAPPE Kft. lakossági lomtatalnítást végez szeptember 17-én. A Kft. a lakosságot a kihelyezhető és elszállításra kerülő hulladékok körével kapcsolatban szórólapon értesíti.

 

 

Polgármesteri Hivatal

» Tovább

Medgyesegyházi Napok partnerszerződés

2016.08.22.

Medgyesegyházi Napok 2016

Kiállítói - árusítói partnerszerződés

 

A Medgyesegyházi Napok 2016-os évben megrendezésre kerülő eseményével kacsolatos kiállító és árusítói partnerszerződésének letöltése.

 

További információk:

Farkas Gyula

e-mail: farkasgyula@medgyesegyhaza.hu

tel.:+3630/928-91-66

cím: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

Medgyesegyháza,

Kossuth tér 25.

5666

 

Polgármesteri Hivatal

 

» Tovább

Archívum

2016.08.17.

2016.08.03.

2016.08.02.

2016.07.19.

2016.06.30.

2016.06.29.

2016.06.22.

2016.06.17.

2016.05.06.

2016.05.04.

2016.04.19.

» További hírek

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata