Talajterhelési díj mentesség

2013.02.27.

TÁJÉKOZTATÓ


Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2004.(VI.30.) önkormányzati rendeletével szabályozta a tárgyévben esedékes talajterhelési díj megfizetésének mentességére illetve a díjkedvezmény megállapításának szabályait.

A rendelet 3.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetése alól teljes mentességben részesíthető az a magán személy,

a) aki egyedülálló,
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét
( 2013. évben 114.000,- Ft.)

A rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint 50 %-os díjkedvezményben részesíthető kérelmére az a magánszemély, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát ( 2013. évben 171.000,- Ft.)

 

 


Dr. Horváthné Dr. Barta Edit
jegyző

« Visszalépés

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata