Üzlethelyiség bérbeadása

2015.03.10.

Pályázati kiírás

helyiség bérbeadására

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete bérbeadásra meghirdeti a Medgyesegyháza, Kossuth tér 24. szám alatti 119/1 hrsz.-ú épületben található, közvetlen közterületi bejárattal rendelkező, egy helyiségből álló 60 m2 alapterületű üzlethelyiségét hasznosításra.

 

A pályázó ajánlatának tartalmaznia kell:

 • a pályázó megnevezését,
 • a folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését,
 • bérleti díjként vállalt nettó összeget,
 • bérleti jogviszony tervezett időtartamát,
 • a tevékenység során foglalkoztatottak számát
 • az alábbi bérbeadói feltételek elfogadását:

Bérbeadó feltételei:

 • A 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó szabályainak betartása
 • A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás nélkül felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának kötelezettsége.
 • Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem folytathat.
 • A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő.
 • A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni a bérbe adó részére.
 • A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től egyoldalúan módosíthatja. Ennek mértéke a hivatalosan közzétett várható infláció mértéke.
 • A legalacsonyabb nettó bérleti díj 30 000,- Ft/hó

A pályázatokat zárt borítékban Medgyesegyháza Város polgármesterének címezve,

  

"Bérleti pályázat Kossuth tér 24."

megjelöléssel, 2015. március 24.-én 16.00 óráig

 

lehet benyújtani a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán.

 

Postai úton megküldött pályázatok is csak a fenti időpontig beérkezve kerülnek elbírálásra! A pályázatok bontása 2015. március 24-én 16.00 órakor történik.

 

A pályázatok elbírálása a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésén történik meg.

Az elbírálás során - azonos ajánlatok esetén - előnyben részesülnek azok a pályázók, akik több helyi munkanélküli foglalkoztatását vállalják.

 

Pályáztató fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok számától függetlenül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a hasznosítási célt, vagy a pályázó által megjelölt díjat nem tartja elfogadhatónak.

 

Az ingatlanrész megtekinthető munkaidőben, a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal munkatársával, Molnár Zoltán vezető főtanácsossal egyeztetetett időpontban.

 

Polgármesteri Hivatal

« Visszalépés

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata