Tájékoztatás

2016.01.08.

Tájékoztatás tüzelőanyag természetbeni juttatásáról

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál benyújtható 2015. évi szociális célú tüzelő (barnakőszén) igénylésére összesen 160 kérelmet nyújtottak be. A tüzelőanyag természetbeni juttatása iránti kérelmeket átruházott hatáskörben a Szociális és Oktatási Bizottság bírálta el és döntéséről határozatban értesítette az ügyfeleket.

A döntés értelmében 116 háztartás részesülhetett tüzelőanyag természetbeni juttatásban, háztartásonként 3,577 q mennyiségben, 25 kg-os zsákonkénti kiszerelésben. A megítélt természetbeni juttatást a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat műszaki ügyintézőjének irányításával és közfoglalkoztatottainak bevonásával a kérelmezők lakóhelyére történő szállítással kapták meg. A kiszállítás 2015.12.15.-től 2015.12.18.-val bezárólag megtörtént.

További hasznos információ, hogy 2016.01.01.-től több pontban módosult az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. Többek között változott a rendszeres pénzellátások körébe tartozó gyermekgondozási segély elnevezése, amely helyébe a gyermekgondozást segítő ellátás került, a jogtalanul igénybe vett ellátás megtérítésére vonatkozó szabályok és az adatkezelési szabályok. Változás történt az időskorúak járadékának megszüntetésével kapcsolatosan, aktívkorúak ellátásával és az ápolási díjjal kapcsolatosan. Továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény is módosult az alábbiak szerint.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő (törvényes képviselő) kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek (2H) és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (3H) részére továbbra is ingyenesen biztosítja.

A szünidei gyermekétkeztetést a nevelési intézmény zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, (az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső munkanapon) biztosítja.

A tájékoztatás nem teljes körű. A pontos feltételekről kérjen további tájékoztatást!

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

« Visszalépés

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata