helyiség bérbe adása - Dózsa Gy. u. 2.

2018.02.06.

 Pályázati kiírás
helyiség bérbe adására



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bérbeadásra meghirdeti a Medgyesegyháza, Dózsa György u. 2. szám alatti ingatlanon található épületegyüttesben a következő helyiségeket:

 

 • 78 m2-es nagyterem (korábbi Il Camino étterem nagyterme),
 • a fenti nagyteremhez kapcsolódó 33 m2-es terem,
 • és a fenti nagyteremhez kapcsolódó másik 14 m2-es terem,
 • a fentiekhez bejárást biztosító 19 m2-es előtér,
 • a fenti előtérhez kapcsolódó 14 m2-es folyosó,
 • a folyosóhoz kapcsolódó 21 m2-es közlekedő,
 • a külön bejáratú 21 m2-es összes alapterületű volt mosókonyha,
 • és egyenként 28 m2 alapterületű 2 db összenyíló helyiségek, amelyek a jelenleg bérbe adott bérleményen keresztül közelíthető csak meg;

A termek nagy része közterületről közvetlenül nem megközelíthető. A bejárás a Rákóczi utca felől biztosított bejáraton a belső udvaron keresztül lehetséges. A helyiségek fűtése, elektromos és víz ellátása csak részben biztosított.

A pályázó ajánlatának tartalmaznia kell:

 

 • a pályázó megnevezését,
 • a folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését,
 • bérleti díjként vállalt összeget,
 • bérleti jogviszony tervezett időtartamát,
 • a tevékenység során foglalkoztatottak számát
 • az alábbi bérbeadói feltételek elfogadását:

Bérbeadó feltételei:

 

 • A 18/1993. (XII.21.) Ök. rendelet helyiséggazdálkodásra vonatkozó szabályainak betartása
 • A bérleti jogviszonyt bármely fél, 60 napos határidővel bármikor, külön indokolás nélkül
 • felmondhatja. Bérbeadót ez esetben sem terheli új bérlemény biztosításának kötelezettsége.
 • Bérlő a helyiségben helyben fogyasztásos szeszesital kimérési tevékenységet nem folytathat.
 • A bérleti díj előre a tárgyhó 5. napjáig fizetendő.
 • A bérleti díjon felül a közüzemi díjakat is meg kell téríteni a bérbe adó részére.
 • A bérleti díjat bérbe adó évente, január 1-től egyoldalúan módosíthatja. Ennek mértéke a hivatalosan közzétett várható infláció mértéke.
 • A legalacsonyabb megajánlható bérleti díj 500 Ft/m2/hó (a bérleti díj áfa mentes)

A pályázatokat zárt borítékban Medgyesegyháza Város polgármesterének címezve,
"Bérleti pályázat Dózsa György u. 2.”
megjelöléssel, 2018. február 15. 13.00 óráig

lehet benyújtani a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán.

 


Postai úton megküldött pályázatok is csak a fenti időpontig beérkezve kerülnek elbírálásra! A pályázatok bontása 2018. február 19. 15.00 órakor történik.
A pályázatok elbírálása a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésén történik meg.
Az elbírálás során - azonos ajánlatok esetén - előnyben részesülnek azok a pályázók, akik több helyi munkanélküli foglalkoztatását vállalják.
Pályáztató fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok számától függetlenül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a hasznosítási célt, vagy a pályázó által megjelölt díjat nem tartja elfogadhatónak.
Az ingatlanrész megtekinthető munkaidőben, a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal munkatársával, Balla László műszaki ügyintézővel egyeztetetett időpontban (+3668/440-074 118-as mellék).

 

Polgármesteri Hivatal

« Visszalépés

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata