Szennyvízhálózatra történő csatlakozás

2012.07.05.

Tájékoztatás szennyvízhálózatra történő csatlakozásról, valamint a fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás összegéről

 

 

Tájékoztatjuk azokat az ingatlantulajdonosokat, akiknek ingatlanuk a szennyvízhálózat kiépítésének első, második és harmadik ütemében épült csatornahálózat nyomvonala mellett található, és még nem kötöttek rá a hálózatra, hogy a rákötéshez szükséges tulajdonosi igazolást az alábbi módon szerezhetik be:

Az igazolást a Polgármesteri Hivatal 6. sz. irodájában lehet beszerezni. Az igazolás kiadásának feltétele a közműfejlesztési hozzájárulás befizetése, amelynek összege az alábbiak szerint alakul:

a) azon igénylők esetében, akik a hozzájárulást egy összegben, vagy több részletben, de 2012. december 31-ig megfizetik 48.000,-Ft.

b) részletfizetési megállapodás alapján 10 éves részletfizetéssel. Ebben az esetben a közműfejlesztési hozzájárulás összege 60.000,-Ft. (negyedévente 1.500,-Ft vagy havonta 500,-Ft, esedékesség a negyedév vagy tárgyhó 5. napjáig), de a részletfizetés befejező időpontja 2022. december 31-nél későbbi nem lehet.

 

A befizetés, illetve a részletfizetési megállapodás alapján történik a tulajdonosi igazolás kiadása, amelyet a csatlakozási csomag átvétele érdekében a hálózatot üzemeltető Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. (5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.) irodájában kell bemutatni.

 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit

jegyző
 

« Visszalépés

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata