Anyakönyv/ Tanúsítvány házasságkötéshez

Tanúsítvány házasságkötéshez

 

  • Külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez

Külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez:

Ha külföldi állampolgár Magyarországon kíván házasságot kötni, feltétlenül keresse meg anyakönyvvezetőinket, aki a konkrét eset körülményeire figyelemmel személyre szólóan ad tájékoztatást.

Általánosságban elmondható, hogy külföldi házasuló tanúsítvánnyal jelentheti be házasságkötési szándékát, melyben igazolnia kell, hogy személyes joga szerint a Magyarországon tervezett házasságkötésének törvényi akadálya nincs. Ezzel kapcsolatos információért a külföldi házasuló forduljon saját hazájában a helyhatósághoz, ennek hiányában hazája külképviseletének konzulátusához. Ezen túl születési anyakönyvi okirattal igazolnia kell az anyakönyvi bejegyzéshez szükséges adatait, valamint családi állapotát és külföldi lakcímét. Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtania.

Miután a nemzetközi szerződések az okiratok különböző hitelesítését is megkívánhatják (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille, stb.), külföldi állampolgárral kötendő házasság esetén további eljárásokra is szükség lehet.

Amennyiben a külföldi házasuló nem ért, nem beszél magyarul, a házasságkötési eljárás minden fázisában tolmácsra van szükség. A tolmácsot a házasulóknak kell biztosítaniuk, aki nem lehet a házasuló maga, vagy a házasuló egyenes ági rokona.

 

További tájékoztató

 

Vonatkozó jogszabályok:

  • Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdésének d) és g) pontjai, 7-8. §, 20. §.
  • Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM. rendelet 41-42. §-a.
  • A nemzetközi magánjogról szóló 1979 évi 13. törvényerejű rendelet (továbbiakban: Nmjt.) 13. §, 37. §, 38. § (1)-(2) bekezdései.
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. mellékletének X.5. pontja
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.)
  • A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (továbbiakban:Csjt.) 2-3. §.
     

Magyar állampolgár külföldön történő házasságkötéséhez (amennyiben a lakóhelye Medgyesegyháza város közigazgatási területén van):

Aki külföldön kíván házasságot kötni és az adott állam anyakönyvvezetője tanúsítvány bemutatását kéri az illetékes magyar konzuli tisztviselő e tényről igazolást adhat ki. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából családi állapot igazolás kérhető, amennyiben azt a házasságkötés tervezett helye szerinti hatóság kéri.

Arról, hogy egy külföldi házasságkötéshez milyen okiratokat kérnek, milyen fordítást fogadnak el a tervezett házasságkötés helye szerint illetékes külföldi anyakönyvvezető (más szerv) tud felvilágostást adni.

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata