Hagyaték

Hagyatéki eljárás

 

A hagyatéki eljárás általában hivatalból indul, de az eljárást az is kezdeményezheti, akinek az eljárás megindításához érdeke fűződik.

 

Illetékesség: Az elhalt lakóhelye szerinti illetékes jegyző, illetve hagyatéki leltárelőadó.

 

Az eljárás során a halottvizsgálati bizonyítványban feltüntetett hozzátartozót idézzük, melyben felkérjük, hogy az alábbi iratokat hozza magával:

 • A törvényes örökösök (leszármazó, házastárs, szülő, testvér, elhunyt testvér, annak gyermekei) születési helye, személyi azonosítója (személyi szám), adóazonosító jele, anyja neve, lakcíme.

Az elhunyt tulajdonában lévő:

 • gépkocsi, motorkerékpár forgalmi engedélyét.
 • Takarékbetétkönyvet, átutalási betétszámlát, takaréklevelet, értéklevelet, értékpapírt
 • életbiztosítási- és egyéb biztosítási kötvényt, nyugdíjszelvényt, fogyatékossági támogatásról határozatot
 • A ki nem fizetett munkabér összegét a volt munkáltatónál.
 • Végrendeletet, örökösödési, eltartási szerződést.
 • Vagyonjegyet, üzletrészről szóló igazolást (ÁFÉSZ, Takarékszövetkezet, Termelőszövetkezet, stb.).
 • Temetési számlákat, hagyatéki terheket igazoló iratokat
 • Ki nem utalt földalapú támogatásról igazolást
 • Földbérleti szerződést
 • Magánnyugdíjpéntár szerződést
 • Minden egyebet, ami az örökhagyó nevén volt, és hagyaték tárgyát képezi.

Az elhunyt tulajdonában lévő ingatlanokról hiteles tulajdoni lapot a hivatal szerzi be a földhivataltól. Az ingatlan értékelését a hivatal adócsoportja végzi.

Az ingóságok leltározása akkor mellőzhető, ha azok értéke a 300.000,-Ft-ot nem haladja meg, illetve a hagyatékban kiskorú, illetve cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett, vagy ismeretlen helyen távollévő személy nem érdekelt. Ellenkező esetekben az ingóságok leltározása kötelező.

Az elkészített hagyatéki leltárt az illetékes közjegyzőnek (Dr. Neducsin Danica 5830 Battonya Hunyadi u. 35.) küldjük meg.

Amennyiben az elhunyt után ingatlan, vagy egyéb kötelező leltározás alá eső vagyon nem maradt, akkor a hozzátartozó nemleges nyilatkozatot tesz.

 

Nemleges nyilatkozat nyomtatvány letöltése.

 

Abban az esetben, ha a hagyatéki eljárás lezárulása után derül ki, hogy az elhunytnak van még más egyéb vagyona is, ami nem került a leltárba felvételre, póthagyatéki eljárást kell kezdeményezni az elhunyt lakóhelye szerinti Polgármesteri Hivatalban.
 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata