Tevékenységre vonatkozó adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre:

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája:

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:

 Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos feladatok:

 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege:

Az eljárási illetékekre vonatkozó rendelkezéseket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény tartalmazza. Az okmánykiállítással kapcsolatos illetékek megtalálhatók a www.nyilvantarto.hu oldalon.

 • Lakcím fiktívvé nyilvánítása - 2.200,-Ft
 • Szőlő-, gyümölcsöstelepítés engedélyezése - 2.200,-Ft
 • Állatotthonok működésének engedélyezése, működési engedély felülvizsgálata, a működés ellenőrzése - 2.200,-Ft
 • Állatvédelmi ügyek - 2.200,-Ft
 • Földgázellátással kapcsolatos ügyekben az elosztói engedélyes feljogosítása a fogyasztói helyre történő bejutásra, amennyiben a fogyasztó megtagadja a fogyasztást mérő berendezés leolvasását, ellenőrzését, illetve a fogyasztói berendezés ellenőrzését - 2.200,-Ft
 • Haszonállat- és ebtartási ügyek - 2.200,-Ft
 • Szabálysértési ügyek:
  • Illetékmentes,
  • Kivéve: becsületsértés, magánlaksértés, az illeték összege 3.000,-Ft, jogorvoslat illetéke - 3.500,-Ft
 • Igazolás kiadása szabálysértési büntetlen előéletről - 2.000,-Ft
 • Működési engedély
  • kiadása 10.000 Ft,
  • módosítása 3.000 Ft. /illetékbélyeg
 • Kereskedelmi tevékenység bejelentése - 2.200,-Ft
 • Szálláshelyet idegenforgalmi célból hasznosító magánszemélyek nyilvántartásba vétele és ellenőrzése - 2.200 Ft /illetékbélyeg/
 • A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatók közhitelű nyilvántartásba vétele és ellenőrzése - 2.200 Ft /illetékbélyeg/
 • II. kategóriába tartozó játéktermek létesítésével kapcsolatosan szakhatósági állásfoglalás kiadása - 2.200 Ft /illetékbélyeg/
 • Közterület használati engedély kiadása, ellenőrzése - 2.200,-Ft

 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő:

 • cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
 • Telefon: 68/440-000
 • Központi fax: 68/440-860
 • E-mail: medgyes@medgyesegyhaza.hu

Ügyfélfogadási idő

 
Az államigazgatási és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája:

Döntéshozatal, ülések:

 Szerződések:

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata