Önkormányzati tulajdonú társaságok

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Ügyvezető: Mitykó Mihály

Címe: 5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.

Tel./fax: 68/440-171

Hibabejelentő: 30/938-1363

Üzenetrögzítő száma: 68/440-171

E-mail: telepulesuzemeltetes@medgyesegyhaza.hu

 

Szennyvíztisztító telep

Címe: Medgyesegyháza, Tanya 080/36.
Tel./Fax: 30/490-8352

 

 

Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Címe: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Cg.: 04-09-011783
Adószám: 23953538-2-04
Tel.: 68/440-004
Ügyelet és információs szolgáltatás: Hétfő - Péntek - 9 - 18 óra

Honlap: http://keszkft.hu/

 

Ügyvezető:

Szabó Istvánné
e-mail: szaboklara@medgyesegyhaza.hu
tel.: 68/440-004

 

Vállalkozási-részegység vezető:


e-mail:
tel.:

 

Közművelődési-részegység vezető:

Farkas Gyula
e-mail: farkasgyula@medgyesegyhaza.hu
tel: 30/928-91-66

 

Élelmezési-részegység vezető:


e-mail: konyha@medgyesegyhaza.hu
tel.: 06/68-400-510

 

Tevékenységi körök

 

Schéner Ház működtetése (bővebben)

A medgyesegyháza Damjanich u. 51. szám alatti emlékház funkciójának fenntartása, az ingatlan működtetése, hasznosítása.

 

PR tevékenység ellátása

Medgyesegyháza Város önkormányzati kommunikációs és PR feladatainak teljes körű ellátása, a kommunikációs szereplők összehangolása, média adatbázis kialakítása, működtetése, sajtótájékoztatók szervezése, sajtófigyelés, sajtónyilatkozatok, satóanyagok készítése, helyi kábeltelevízióban megjelenő önkormányzati anyagok szerkesztése, közreműködés lakossági fórumok lebonyolításában, közreműködés települési kiadványok, mgejelentetésében, nyomtatványok, plakátok, szórólapok, meghívók elékszítésében.

 

Városi újság szerkesztése, kiadása (bővebben)

A Medgyesegyházi Hírlap szerkesztése, önkormányzati és intézményi hírek, információk, tájékoztatók megjelentetése. Az újság minden háztartásba való eljuttatása.

 

Rendezvények megszervezése, lebonyolítása

A Dinnyefesztivál, a Medgyesi Napok rendezvénysorozat és Búcsú, mint kiemelt rendezvének teljes körű szervezése, lebonyolítása. Közreműködés a Nemzetiségek Napja programjainak, valamint a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, megemlékezések megszervezésében.

 

Pályázatok lebonyolítása

Önkormányzat és külön megállapodás alapján az intézményei által benyújtható pályázatok előkészítése, a pályázatok megírása, elnyert pályázatok menedzselése, nyilvánosság biztosítása, elszámolások elkészítése, ellenőrzésekben, monitoringban történő közreműködés.

 

Városi uszoda üzemeltetése

Az uszoda üzemeltetése során elsődleges szempont az óvodai és iskolai úszásoktatásnak biztosítani a létesítmény tanrendbe épített térítésmentes használatát, valamint a sportegyesület úszószakosztályának a délutáni edzéseken, és versenyeken a használatot a képviselő-testület által biztosított kedvezmények figyelembe vételével. Ezen túl a szabad kapacitás kihasználása a Kft. feladata, melyre vonatkozó bevételeket, használati díjakat is a Kft. határozza meg.

Cím: 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7.
Tel.: 68/440-000/132

Nyitvatartás: 

 • Hétfő: 17:00 - 20:00
 • Kedd: 17:00 - 20:00
 • Szerda: 17:00 - 20:00
 • Csütörtök: 17:00 - 20:00
 • Péntek: 17:00 - 20:00
 • Szombat: 15:00 - 20:00
 • Vasárnap: 15:00 - 20:00
   

Sportcsarnok üzemeltetése

Üzemeltetés során elsődleges szempont a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ tanrendje szerint az iskolai testnevelésnek, az oktatási, és óvodai nevelési program részét képező sportprogramoknak, valamint az intézmény által szervezett rendezvényeknek a létesítmény térítésmentes használatának a biztosítása. Ezen túl a létesítmény helyet ad a sportegyesület szakosztályai edzéseinek, versenyeinek. Ezen túl a szabad kapacitás kihasználása a Kft. feladata, melyre vonatkozó bevételeket, használati díjakat is a Kft. határozza meg.

Cím: 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 7.
Tel.: 68/440-017

 

Közművelődési feladatok ellátása és a Városi Könyvtár működtetése (bővebben)

 • Iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, önismeretet, életminőséget növelő és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek támogatása, humánerőforrás fejlesztése.
 • A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
  megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.
 • Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
  megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
  gondozása.
 • A nemzeti, a helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi hagyományos ünnepek
  közismertté tétele, a közművelődós lehetőségeivel az ünnep élményeinek gazdagítása,
  hatékonyságának támogatása.
 • Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
  támogatása.
 • A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
  segítése.
 • A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.
 • A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása
 • Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása.
           

A közművelődési feladatok finanszírozását az Önkormányzat által biztosított támogatás, a
Kft. saját bevételei, illetve páIyázati források biztosítják.

 

Gyermek-, szociális közétkeztetési feladatok ellátása, konyha működtetése (bővebben)

A Kft. kötelezettsége az önkormányzat fenntartásában működő intézmények gyermek- és szociális étkeztetésének, valamint az intézmények alkalmazottainak igény szerinti étkeztetése. Az ételadagok kiszállítása az óvodai telephelyekre, iskolai tízórai kiszállítása az iskolai telephelyekre, az iskolai ebéd és uzsonna biztosítása a Medgyesegyháza, Jókai u. 3. szám alatti ebédlőben. Szociális étkeztetés biztosítása kiszállítással a Városi Gondozási Központ Idősek Otthonába, és az Idősek Klubjába, ezen túl a szociális ellátórendszerben étkeztetést igénylők, és külső étkezők ételadagjának konyháról történő elviteli lehetőségének a biztosítása.

 

Térítési díjak:

 • Az Önkormányzat és intézményei dolgozói részére: 550 Ft/fő/nap
 • Külsősök részére: 650 Ft/fő/nap

Az ebéd megrendelésére, illetve lemondására a tárgynapot megelőző nap délig van lehetőség.

A havi térítési díj kifizetések napja kiírásra kerül a konyhában, óvodás és iskolás gyermekek esetében pedig az iskolában. A gyermekek esetében az ebéd rendelése és lemondása is az iskolában történik.

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata