informatikai ügyintéző

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal


a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

 

Informatikai ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

 

Ellátandó feladatok:

Ellátja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal informatikai, irodai eszközeinek állapotfelmérésével, beszerzésével és üzemeltetésével kapcsolatosan feladatokat: szoftverek és harvdereszközök beszerzése, telepítése, frissítése, számítógépes hálózat konfigurálása, üzemeltetése, mentések készítése, szakmai alkalmazások rendszer-adminisztrátori feladatainak ellátása, az önkormányzat hivatalos honlapjának szerkesztése, hivatalos e-mail címek kiosztása. Gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos feladatok: a KSH Elektra rendszerében statisztikai adatszolgáltatások, az önkormányzat, intézményei és a nemzetiségi önkormányzatok vagyongazdálkodási tevékenysége (tárgyi eszköz nyilvántartás, ingatlan-vagyon kataszter vezetése, adatszolgáltatás a főkönyvi könyvelés felé), az Önkormányzatot és intézményeit érintő törzskönyvi nyilvántartási feladatok végrehajtása, és kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, a biztosítási eseményekkel, ügyekkel kapcsolatos teendők elvégzése (vagyon- és felelősségbiztosítás, gépjármű-biztosítás), leltározási tevékenység.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Informatikai és gazdálkodási feladatok ellátása

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, középiskolai informatikai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai szakmacsoportba tartozó szakképesítés,
 • Informatikai területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett informatikai szakképesítés,
 • Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 • Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP,
 • Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai
 • Nyilatkozat hogy a pályázati dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 9.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kormányos László nyújt, a +3668440074 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 228/2017/MÜI , valamint a munkakör megnevezését: Informatikai ügyintéző.
 • Személyesen: dr. Kormányos László, Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokkal kapcsolatban a jegyző dönt a polgármester egyetértésével, a döntéshozó fenntartja magának a visszavonás valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. Kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 13.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.medgyesegyhaza.hu - 2017. szeptember 15.
 • a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. szeptember 15.
  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.medgyesegyhaza.hu honlapon szerezhet.

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata