település-üzemeltetés munkakör

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal


a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

 

Műszaki és település-üzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

 

Ellátandó feladatok:

Közterületek ellenőrzése, lakossági bejelentések kivizsgálása, helyszíni szemlék elvégzése. Ingatlan bérleti és közterület használati szerződések megkötése. ÁNTSZ által meghatározott feladatok ellátása. Eb nyilvántartással és eb oltással kapcsolatos feladatok. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása. Piacokon, egyéb vásárokon és helyi rendezvényeken helyfoglalás felügyelete, helypénz beszedése. Közérdekű munka koordinálása, kapcsolattartás a pártfogói felügyelettel. Közmunkaprogram pályázatának elkészítése, az ezzel kapcsolatos beszerzések, elszámolások koordinálása, a munkafolyamatok szervezése, irányítása, ellenőrzése. Kapcsolattartás a közüzemi szolgáltatókkal, gyepmesteri szolgálattal, a rendőrséggel, az önkormányzati ingatlanok bérlőivel, a munkaügyi központtal.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

műszaki és városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása


Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, szakirányú műszaki területen szerzett középfokú iskolai végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzati igazgatás területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy gondnokság alatt
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2017. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kormányos László nyújt, a +3668440074/125-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 232/2017/MÜI , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki és település-üzemeltetési ügyintéző.

vagy

 • Személyesen: dr. Kormányos László, Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

a kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre, a pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.medgyesegyhaza.hu - 2017. október 6.
 • a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. október 6.
  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.medgyesegyhaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 7.

 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata