könytáros

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

Könyvtáros

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtári szolgáltatások ellátása (kölcsönzés, tájékoztatás), állománygondozás, bibliográfiai leírások készítése, az intézmény rendezvényeihez kapcsolódó feladatok ellátása, helyi újság szerkesztése, adatok gyűjtése

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, főiskolai szintű szakirányú szakképzettség, vagy főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés, vagy egyetemi szintű szakirányú szakképzettség, vagy egyetemi szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • 4 hónap próbaidő vállalása
 • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • könyvtáros munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzés képessége,
 • megbízhatóság,
 • jó írásbeli és szóbeli kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018.július 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Gyula intézményvezető nyújt, a +36 68 440-004 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár címére történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 126/2018/müi , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.

vagy

 • Személyesen: Farkas Gyula intézményvezető, Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján az intézményvezető hoz döntést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 22.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.medgyesegyhaza.hu - 2018. május 9.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.medgyesegyhaza.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 9.

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata