Rákóczi utca felújítása

Rákóczi utca felújítása


A pályázati felhívás címe: „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017”


A pályázat címe: Rákóczi utca felújítása


Benyújtva: 2017. május 16.


Döntés: 2018. január 5.


A beruházás összköltsége: 20 320 000 Ft


A támogatás intenzitása: 85 %, az önerő mértéke: 15 %.


Az elnyert támogatás összege: 15 000 000 – Ft


A vállalt önerő összege: 5 320 000 – Ft


A pályázat tartalma: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének II. 2. a), b) és c) pontjában szabályozott „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” jogcímen támogatást nyert a Rákóczi utca teljes aszfaltburkolatának felújítására 5 cm vastagságban, 1065 m hosszúságban, összesen 4538 m2 felületen. A felhasznált aszfalt minősége AC11 kopóréteg 50/70 jelű meleg aszfalt keveréke.
 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata