Külterületi utak felújítása és gépbeszerzés Medgyesegyházán

Külterületi utak felújítása és gépbeszerzés Medgyesegyháza településen

 

Kedvezményezett: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat


Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése VP6 – 7.2.1 –7.4.1.2 – 16


Projekt címe: Külterületi utak felújítása és gépbeszerzés Medgyesegyháza településen


Támogatás összege: 96 413 055 Ft


Támogatás intenzitása: 95 %


Projekt tartalma: A pályázat keretében mintegy 1600 fm hosszon az un. Király úton szilárd úrburkolat kerül kialakításra. Lényegében a Deák Ferenc utca folytatásától a Mogyi felé haladó út és a Király út kereszteződésétől kezdődik a szilárd útburkolat és tart egészen 4429 jelű állami (kétegyházi) közútig. A Mogyi felöl indulva 3 méter széles teljes aszfaltburkolat épül 900 folyóméter hosszon tovább pedig 6 méter széles 30 cm mélységű mechanikai stabilizáció kerül kivitelezésre. A koronaszélesség 6,0 m vízelvezetés a teljes hosszon megoldást nyer, az aszfalt burkolat hosszon a táv felénél un. kitérő is kerül kialakításra. A projekt megvalósulását műszaki ellenőr kontrollálja, a kivitelező közbeszerzési tanácsadó által kerül kiválasztásra, a lakosság folyamatos tájékoztatást kap.


Projekt tervezett befejezése: 2019. december 31.


 

© 2011 Medgyesegyháza Város Önkormányzata